پوستر اختصاصی

خانواده نقطه ضعف غرب

سرویس: فرهنگی
کد خبر: 480
|12:20 - 1401/09/23
نسخه چاپی
خانواده نقطه ضعف غرب
هدف اصلی جریان رسانه ای غرب تضعیف بنیان های اصلی خانواده است .

به گزارش ایلام رصد ، فضای مجازی یک چیزی نیست که آدم بتواند مثل یک آب روان هر جور که میخواهد استفاده بکند؛ دیگران دارند این آب را به یک سمتی که خودشان می خواهند هدایت می کنند و فضا را مدیریت میکنند.

 

طرح: یعقوب رضایی