ایلام رصد15:31 - 1402/06/09
مرز مهران؛

تصاویر هوایی شهر مهران و پارکینگ بزرگ اربعین 7روز مانده تا اربعین

تصاویر هوایی شهر مهران و پارکینگ بزرگ اربعین 7روز مانده تا اربعین

به گزارش ایلام رصد ،تصاویر هوایی شهر مهران و پارکینگ بزرگ اربعین 7روز مانده تا اربعین